که در آن محل کارخانه سیمان خوش شانس است

بيت /که در آن محل کارخانه سیمان خوش شانس است

Top